DANH MỤC SẢN PHẨM

Mô tả nhóm sản phẩm

Mã sản phẩm: 235342

CPI: 900

Trọng lượng: 265g

Cấu trúc dây: 16/ 19

Mặt vợt: 105 in2

Điểm cân bằng: 345mm

Vành vợt: 23/ 26/ 22mm

Head extreme

Sản phẩm đã xem

Thu gọn